Project Details

  Khách hàng: Δ

  Lĩnh vực: Xe điện

  Website: Δ

  Dịch vụ: Nghiên cứu & Phát triển Concept sản phẩm mới

  Ngày bắt đầu: Δ

  Thời gian thực hiện: Δ

  Trưởng dự án: Mr. Đỗ Ngọc Sơn

HONDA VIỆT NAM

Nghiên cứu thị trường xe điện


TỔNG QUAN

Tình trạng ô nhiễm tại các thành phố lớn của Việt Nam ngày càng đáng lo ngại. Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất phương án hạn chế và cấm dần xe máy xăng giai đoạn 2025-2030. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều người lựa chọn xe điện như là phương tiện di chuyển chính trong thành phố. Nhận thấy điều này, Một khách hàng của Survey True đặt mục tiêu phát triển dòng sản phẩm xe điện đáp ứng nhu cầu của thị trường ngay từ bây giờ

GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA SURVEY TRUE

Vậy cần tiến hành nghiên cứu thị trường như thế nào để hình thành căn cứ phát triển dòng sản phẩm xe điện phù hợp với nhu cầu thị trường?

Đối tượng nghiên cứu

 • Khách hàng đang sử dụng xe máy điện
 • Khách hàng đang dự định mua xe máy điện

Nội dung nghiên cứu

 1. Chân dung khách hàng

 2. Quan điểm khách hàng về xe máy điện
  • Thay đổi gì so với 3-5 năm trước
  • Sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai

  • Mức độ nhận biết và liên tưởng hình ảnh các thương hiệu xe máy điện trên thị trường

  • Động lực và rào cản khi quyết định mua xe điện hoặc chuyển từ xe hiện tại sang xe điện

  • Hành vi sử dụng xe điện 

  • Ảnh hưởng của quảng cáo và khuyến mãi đến việc mua xe điện

  • Nhu cầu về mẫu xe điện lý tưởng
  • Thương hiệu
  • Thiết kế
  • Vận hành
  • Tính năng
  • Giá cả

KẾT QUẢ

1. Thấu hiểu quan điểm của khách hàng về triển vọng thị trường xe máy điện trong tương lai

2. Xác định được mục đích hành vi sử dụng xe điện của khách hàng

3. Xác định được động lực rào cản khi mua xe điện của khách hàng

4. Các tiêu chí hình thành nên mẫu xe điện tưởng của khách hàng

ket-qua-nghien-cuu-honda