Project Details

  • Khách hàng: Ngân hàng quân đội MB
  • Lĩnh vực: Ngân hàng
  • Website: https://www.mbbank.com.vn/
  • Dịch vụ: Đo lường sức khỏe thương hiệu
  • Ngày bắt đầu: Tháng 12/2021
  • Thời gian thực hiện: 2 tháng
  • Trưởng dự án: Mr. Đỗ Ngọc Sơn

MB BANK

Đo lường sức khỏe thương hiệu ngân hàng

TỔNG QUAN

MB Bank là một ngân hàng trực thuộc Bộ Quốc phòng, sở hữu mạng lưới phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Sau hơn 25 năm xây dựng và trưởng thành, MB Bank được đánh giá là một ngân hàng tin cậy, phát triển an toàn bền vững và có uy tín cao.

Trong giai đoạn 2017-2019, MB Bank hợp tác với một công ty tư vấn chiến lược đa quốc gia để tái định vị trở thành ngân hàng thông minh, ngân hàng số và chuyên nghiệp

Năm 2021, MB muốn đánh giá hiệu quả tái định vị thương hiệu và hiệu quả truyền thông thông qua việc đo lường sức khỏe thương hiệu

GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA SURVEY TRUE

Survey True sử dụng bộ chỉ số Brand Beat Score để đo lường sức khỏe thương hiệu. Đây bộ chỉ số được phát triển độc quyền bởi Survey True, đã được chứng minh hiệu quả qua nhiều dự án trong nước quốc tế

Đối tượng nghiên cứu

 • Khách hàng hiện tại của MB Bank
 • Khách hàng ngẫu nhiên

Phương pháp nghiên cứu

 • Phỏng vấn trực tiếp kết hợp với khảo sát Online

Nội dung nghiên cứu

 • Chỉ số nhận biết thương hiệu
 • Chỉ số liên tưởng và hình ảnh thương hiệu
 • Chỉ số sử dụng thương hiệu
 • Chỉ số cân nhắc thương hiệu
 • Chỉ số yêu thích thương hiệu
 • Chỉ số giới thiệu thương hiệu
 • Chỉ số nhạy cảm về giá

KẾT QUẢ