Project Details

  Khách hàng: Metfone

  Lĩnh vực: Viễn thông

  Website: https://metfone.com.kh/en

  Dịch vụ

  - Khảo sát cán bộ - nhân viên

  - Đo lường sức khoẻ thương hiệu

  Ngày bắt đầu: 4/2019

  Thời gian nghiên cứu: 3 tháng

  Trưởng dự án: Mr. Đỗ Ngọc Sơn

METFONE

Đánh giá hiệu quả tái định vị thương hiệu

TỔNG QUAN

Metfone là thương hiệu truyền thông của tập đoàn Viettel tại thị trường Campuchia

Sau 10 năm dài kinh doanh, Metfone không tránh khỏi quy luật thời gian, hình ảnh dần trở nên cũ kỹ và không thu hút khách hàng. Metfone cần 1 cú hích để có thể đưa thương hiệu Metfone tới gần hơn với khách hàng, trở nên thân thiện và năng động. Viettel Cambodia thực hiện Chiến dịch Tái định vị thương hiệu

Nhằm chuẩn hóa chiến lược để có thể áp dụng và nhân rộng ra cho các thị trường nước ngoài mà Viettel đang khai thác, tập đoàn Viettel cần nghiên cứu các yếu tố tạo nên sự thành công của Metfone sau khi tái định vị

GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA SURVEY TRUE

Làm thế nào Metfone hiểu yếu tố tạo nên sự thành công sau khi tái định vị để thể chuẩn hoá chiến lược áp dụng rộng ra cho các thị trường nước ngoài Viettel đang khai thác?

Phỏng vấn & Khảo sát Online

CBNV trên toàn doanh nghiệp

 • Đánh giá tác động của hình ảnh nhận diện thương hiệu mới đến đội ngũ nhân viên Metfone.
 • Cảm nhận & sự thấu hiểu ý nghĩa Thương hiệu của đội ngũ nhân viên Metfone sau khi thay đổi bộ nhận diện
 • Đánh giá hiệu quả truyền thông thương hiệu nội bộ Metfone.
 • Chỉ số căn bản về môi trường làm việc & sự thăng tiến tại Metfone.
 • Một vài ý kiến đóng góp của đội ngũ nhân viên về thiết kế Logo & Mascot mới.

Phỏng vấn trực tiếp

Người tiêu dùng

 • Đánh giá sự nhận biết của người dùng về Mascot và màu sắc logo
 • Đánh giá cảm nhận của người dùng
 • Đánh giá sự phù hợp của người dùng với thương hiệu Metfone

KẾT QUẢ

Đánh giá hiệu quả của tái định vị thương hiệu Metfone

Xác định được những yếu tố tạo nên sự thành công của Metfone sau khi tái định vị để làm sở chuẩn hóa chiến lược, áp dụng tại các thị trường nước ngoài