Project Details

  Khách hàng: Vietlott

  Lĩnh vực: Xổ số

  Website: https://vietlott.vn

  Dịch vụ:

  - Nghiên cứu nhận biết, liên tưởng hình ảnh thương hiệu

  - Nghiên cứu hàng trình mua hàng khách hàng

  Ngày bắt đầu: 4/2019

  Thời gian nghiên cứu: 2 tháng

  Trưởng dự án: Mr. Đỗ Ngọc Sơn

VIETLOTT


Đo lường liên tưởng hình ảnh thương hiệu

TỔNG QUAN

Vietlott là công ty kinh doanh các loại hình sản phẩm xổ số điện toán và trò chơi giải trí có thưởng trên phạm vi toàn quốc, trực thuộc bộ Tài chính. Trong 11 năm hình thành và phát triển, Vietlott đã đạt được một số thành tựu nhất định

Tuy nhiên, sau thời gian tăng trưởng đều. Năm 2020, Vietlott ghi nhận doanh số giảm đáng kể. Qua nghiên cứu sơ bộ, Vietlott nhận thấy khách hàng đang đánh giá Vietlott không tốt, các hoạt động truyền thông, CSR cũng không hiệu quả

Vì thế, Vietlott muốn xác định mức độ nhận biết và hình ảnh thương hiệu trong mắt khách hàng, cùng với đó là thấu hiểu hành trình ra quyết định mua xổ số của khách hàng để có những hoạt động quảng cáo hiệu quả hơn

GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA SURVEY TRUE

Đối tượng nghiên cứu

 • Người mua Vietlott thường xuyên
 • Người chưa từng mua/ hiếm khi mua Vietlott

Phương pháp nghiên cứu

 • Phỏng vấn nhóm (Focus Group) kết hợp với
 • Khảo sát định lượng tập trung (Online Survey)

Đối tượng nghiên cứu

 • Người mua Vietlott thường xuyên
 • Người chưa từng mua/ hiếm khi mua Vietlott

Nội dung nghiên cứu

 1. Chân dung khách hàng

 2. Nhận biết, định vị và liên tưởng hình ảnh thương hiệu Vietlott
  • Mức độ nhận biết, nguồn nhận biết Vietlott
  • Mức độ sử dụng Vietlott
  • Liên tưởng hình ảnh thương hiệu Vietlott
  • Mức độ hài lòng của Vietlott
  • Mức độ đáng tin cậy của Vietlott

  1. Thói quen và hành trình ra quyết định mua sổ xố
  • Tần suất mua sổ số
  • Hành vi tìm kiếm thông tin
  • Hành vi cân nhắc lựa chọn giữa các loại sổ số
  • Động lực và rào cản trong việc ra quyết định lựa chọn sử dụng Vietlott
  • Mức độ chấp nhận đầu tư

  1. Dự định mua Vietlott trong tương lai

KẾT QUẢ

1. Thấu hiểu nhận biết hình ảnh thương hiệu Vietlott trong mắt khách hàng

2. Tìm ra căn cứ để triển khai các hoạt động truyền thông hiệu quả hơn