Project Details

  • Khách hàng: Yamaha Việt Nam
  • Lĩnh vực: Xe máy
  • Website: https://yamaha-motor.com.vn/
  • Dịch vụ: Tổ chức nghiên cứu thị trường định kỳ
  • Ngày bắt đầu: Định kỳ
  • Thời gian nghiên cứu: Định kỳ
  • Trưởng dự án: Mr. Đỗ Ngọc Sơn

YAMAHA VIỆT NAM

Nghiên cứu thị trường định kỳ

TỔNG QUAN

Sau hơn 23 năm phát triển, Yamaha Motor Việt Nam được đánh giá là một liên doanh hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp xe máy tại Việt Nam với hơn 1000 đại lý, cửa hàng trên toàn quốc.

Với phương châm hoạt động “Hướng vào thị trường hướng vào khách hàng”, Yamaha Việt Nam luôn chú trọng tiếp thu ý kiến, lắng nghe người tiêu dùng để cải tiến và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. Vì thế, Yamaha Việt Nam tổ chức các hoạt động nghiên cứu thị trường xe máy định kỳ

GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA SURVEY TRUE

Để tiết kiệm thời gian chi phí, Yamaha Việt Nam thuê Survey True thực hiện công việc tổ chức nghiên cứu thị trường định kỳ, với các công việc như sau

Tuyển đáp viên phù hợp

 • Theo yêu cầu của Yamaha Việt nam

Tổ chức phỏng vấn

 • Thuê địa điểm phỏng vấn
 • Chuẩn bị trang thiết bị phỏng vấn
 • Đưa Đáp viên đến địa điểm phỏng vấn
 • Đảm bảo cho cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ