DỊCH VỤ

Dịch Vụ Của Survey True

Nghiên cứu hành vi & nhu cầu Khách hàng

Chân dung, phân khúc, thói quen, tâm lý, hành vi mua & nhu cầu khách hàng về sản phẩm – dịch vụ

Đánh giá trải nghiệm Khách hàng

Sự hài lòng của khách hàng khi tương tác với thương hiệu thông qua truyền thông, nhân viên & sản phẩm – dịch vụ

Cải tiến & phát triển Sản phẩm

Tìm kiếm nhu cầu ẩn sâu của khách hàng về sản phẩm / dịch vụ để cải tiến hoặc phát triển sản phẩm mới

Thấu hiểu bức tranh Thị trường

Nghiên cứu quy mô, dung lượng thị trường, tiềm năng phát triển, xu hướng & đối thủ cạnh tranh cùng ngành

Nghiên cứu nội tại Doanh nghiệp

Đánh giá năng lực cạnh tranh, độ trưởng thành thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp & sự gắn kết của CBNV với tổ chức

Đo lường hiệu quả Thương hiệu

Đo lường Sức khỏe thương hiệu, Đánh giá thông điệp & hiệu quả truyền thông, Định giá thương hiệu

Vì sao nên chọn Survey True?

Với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, trang thiết bị thu thập và nghiên cứu hiện đại và năng lực được kiểm chứng qua hàng trăm dự án. Chúng tôi cung cấp giải pháp nghiên cứu thị trường toàn diện cho đa dạng ngành hàng

Chúng tôi thiết kế dịch vụ dựa trên sự am hiểu về ngành hàng, bối cảnh và nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng. Biến dữ liệu thành một câu chuyện mạch lạc, có ý nghĩa, hỗ trợ đắc lực trong việc ra quyết định, định hướng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

SEE WHAT WE DO

Các Dự Án Nổi Bật

ZALO

  Tâm lý & hành vi sử dụng sản phẩm, Đánh giá trải nghiệm...

HONDA VIỆT NAM

Nghiên cứu thị trường xe điện

YAMAHA VIỆT NAM

Nghiên cứu thị trường định kỳ

MB BANK

Đo lường sức khỏe thương hiệu ngân hàng

Nguồn Lực Thực Hiện Dự Án Nghiên Cứu

0

Văn Phòng Thực Địa

0+

Phóng Viên Trên Cả Nước

0+

Thiết Bị Nghiên Cứu Data

0+

Cuộc Phỏng Vấn Năm

Khách Hàng Của Chúng Tôi